FANDOM


<hero description="Mga impormasyon ng mga character ng New Generation at New World Series." imagename="" cropposition=""></hero>


Welcome to the Altered Wikia

Mga impormasyon ng mga character ng New Generation at New World Series. Ang kwentong ito ay akda ni Panic at mababasa sa Wattpad.

CxHZLx224

First book of New Generation Series.

Contents

Naglalaman ito ng mga bagay bagay tungkol sa kwento ng New Generation at New World Series.

Latest activity

Photos and videos are a great way to add visuals to your wiki. Find videos about your topic by exploring Wikia's Video Library.